Equip

Direcció Estratègica de Negocis i Comercial

Francisco Arrabal

Francisco Arrabal

Flavio Zanardi

Flavio Zanardi

Direcció Tècnica

Anna Fumado

Anna Fumadó

(Arquitecta)

Ton Fumado

Ton Fumadó

(Enginyer)

Departament Tècnic

Francesc Arrabal

Francesc Arrabal

(Enginyer)

Jose Antonio Diaz

José Antonio Díaz

(Enginyer)

Hector Herrero

Héctor Herrero

(Enginyer)

Carlos Bandres

Carlos Bandrés

(Enginyer)

Toni Parés

Toni Parés

(Enginyer)

Josep Febrer

Josep Febrer

(Enginyer)

Carlos Rillo

Carlos Rillo

(Arquitecte Tècnic)

Laura Llorca

Laura Llorca

(Delineant)

Montse Andres

Montse Andrés

(Delineant)

Ferran Giralt

Ferran Giralt

(Delineant)

Departament de Gestió Energètica

Daniel Morente

Daniel Morente

Xavier Fuentes

Xavier Fuentes

Manuel Blasco

Manuel Blasco

Administració

Maribel Moyano

Maribel Moyano

IPAE

Oficina Tècnica de Projectes d’Instal·lacions i Edificació i Consultoria Tècnica

Empresa acreditada per:

certificacions ipae