Plano de arquitectura
Nave industrial en construcción

IPAE disposa d’una oficina tècnica d’arquitectura multidisciplinària que uneix una forta base formativa amb la sensibilitat comercial necessària i que treballa amb l’objectiu d’aconseguir la màxima satisfacció del client.

A la nostra oficina tècnica d’arquitectura desenvolupem Projectes d’Arquitectura residencial, per a edificis del sector terciari, d’interiorisme, etc.

Per a nosaltres són projectes que es conceben i es treballen d’una manera global, completament adaptats a les necessitats del client, tant des del punt de vista de la funcionalitat, com de l’estètica i el comfort.

Els nostres serveis tècnics d’Arquitectura:

  • Estudis previs, avantprojectes i estudis de viabilitat.

  • Projectes integrals d’arquitectura residencial, industrial i de serveis.

  • Direcció facultativa i executiva d’obres.

  • Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució per a obres.

  • Certificació Energètica d’Edificis.

  • Gabinet tècnic de càlcul d’estructures.

Per a més informació pot contactar amb nosaltres

IPAE
Oficina tècnica de Projectes d’instal·lacions, edificació i consultoria tècnica

Empresa acreditada per:

logo euro cert
logo Col·legi Enginyers Industrials
logo cmvp
logo cem
logo knx