El consulting energètic consisteix en un correcte assessorament en la contractació i en la gestió de les instal·lacions. Així doncs, permet reduir l’import de la factura energètica i millorar els resultats de l’empresa sense que això hagi d’afectar necessàriament la dinàmica de treball.

Assessorem als nostres clients de forma independent i neutral, el que garanteix la presa de decisions de contractació per als seus subministraments energètics. Amb tota la informació i de forma transparent, la seva empresa podrà assolir l’objectiu d’optimitzar els costos.

També busquem solucions tecnològicament avançades i eficients per a l’optimització dels consums energètics. Tot això amb el doble objectiu d’optimitzar els costos i ajudar a la sostenibilitat de sistema.

Disposem de tècnics certificats en IMPVP i d’un Departament d’Energia i Sostenibilitat amb àmplia experiència en la implantació de sistemes de monitorització i seguiment de consums energètics.

Ajudem els nostres clients a la implantació del sistema ISO 50001.

Els nostres serveis de Consulting energètic:

  • Assessorament en la contractació energètica

  • Auditories Energètiques, nivell 0 a nivell 3, d’acord amb el RD 56/2016

  • Petjada de carboni

  • Monitorització de consums, optimització de la gestió energètica; sistema de gestió energètica

  • Energies renovables, instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum. Biomassa i cogeneració

  • Subvencions i finançament. Acords amb entitats bancàries nacionals i estrangeres, i entitats alternatives

Pantalla Energy Grader
Pantalla Energy Grader

Casos reals

Consum de reactiva:
S’observa penalització per reactiva de 200,68 €. Recomanem la revisió de l’equip instal·lat per tal de solucionar el sobrecost dels recàrrecs.

Consumo reactiva

Potències Marcades:
S’observen passis de potència en P1 i P2 que suposen una penalització de 527,58 €.

Potencia marcada

IPAE
Oficina tècnica de Projectes d’instal·lacions, edificació i consultoria tècnica

Empresa acreditada per:

logo euro cert
logo Col·legi Enginyers Industrials
logo cmvp
logo cem
logo knx