La consultoria tècnica d’IPAE consisteix en el desenvolupament dels següents serveis:

Project Management

Project Management

És un servei tècnic d’Arquitectura i Enginyeria que busca garantir al client la consecució dels objectius tècnics de qualitat, temps i pressupost marcats a l’inici.

A IPAE tenim una experiència de 25 anys en el desenvolupament de Projectes i Direcció d’Obra tant d’Arquitectura com Enginyeria. Aquesta experiència ens serveix de base per desenvolupar una metodologia pròpia en el desenvolupament del Project Management que garanteix la màxima qualitat del servei.

El Project Management és un dels principals serveis que oferim dins de la nostra consultoria tècnica. Per a més informació pot contactar amb nosaltres.

Archivadores

Auditoria documental

És el fruit d’una llarga experiència en l’elaboració de Projectes Tècnics de legalització d’obres i instal·lacions.

Hem desenvolupat un sistema d’auditoria documental d’instal·lacions industrials perquè el client tingui informació actualitzada i fiable de l’estat de les seves instal·lacions.

Plano de arquitectura

Auditoria de projecte

La revisió tècnica dels Projectes d’Enginyeria i Arquitectura minimitza el risc que poden produir desviacions o ineficiències en el seu desenvolupament.

L’equip tècnic de IPAE garanteix un sistema rigorós i eficaç d’auditoria que permet anticipar-se a possibles desviacions temporals o pressupostàries. Així doncs, millora la planificació del projecte.

Carpeta Due Diligence

Technical Due Diligence

Es tracta d’un procediment tècnic per conèixer l’estat general d’un immoble i les seves instal·lacions. La finalitat és informar als possibles inversors o a la Propietat sobre les necessitats d’inversió i l’estimació de costos.

Actualment és una eina bàsica en els processos de transacció d’edificis, de finançament d’inversions i de millora de gestió.

El nostre equip d’Enginyers i Arquitectes assessora importants consultores multinacionals i té gran experiència en edificis tan diversos com:

  • Hotels

  • Equipaments comercials

  • Hospitals

  • Oficines

  • Centres esportius

IPAE
Oficina tècnica de Projectes d’instal·lacions, edificació i consultoria tècnica

Empresa acreditada per:

logo euro cert
logo Col·legi Enginyers Industrials
logo cmvp
logo cem
logo knx