Consultoria Tècnica

ingeniero midiendo plano

PROJECT MANAGEMENT: és un servei tècnic d’Arquitectura i Enginyeria que busca garantir al client la consecució dels objectius tècnics de qualitat, temporals i pressupostaris marcats en l’inici.
IPAE compta amb una experiència de 25 anys en el desenvolupament de Projectes i Direcció d’Obra tant d’Arquitectura com Enginyeria que han servit de base per crear una metodologia pròpia en el desenvolupament del Project Management que garanteix la màxima qualitat del servei.

archivadores

AUDITORIA DOCUMENTAL: fruit d’una llarga experiència en l’elaboració de Projectes Tècnics de legalització d’obres i instal·lacions , hem desenvolupat un sistema d’auditoria documental d’instal·lacions industrials perquè el client tingui informació actualitzada i fiable de l’estat de les seves instal·lacions.

plano arquitectura

AUDITORIA DE PROJECTE: la revisió tècnica dels Projectes d’Enginyeria i Arquitectura minimitza el risc que es produeixin desviacions o ineficiències en el seu desenvolupament. L’equip tècnic d’IPAE garanteix un sistema rigorós i eficaç d’auditoria que permet anticipar-se a possibles desviacions temporals o pressupostàries i per tant millora la planificació del projecte.

carpeta due diligence

TECHNICAL DUE DILIGENCE: es tracta d’un procediment tècnic per conèixer l’estat general d’un immoble i les seves instal·lacions amb la finalitat d’informar els possibles inversors o a la Propietat sobre les necessitats d’inversió i l’estimació de costos. Actualment és una eina bàsica en els processos de transacció d’edificis, de finançament d’inversions i de millora de gestió. El nostre equip d’Enginyers i Arquitectes assessora importants consultores multinacionals i té gran experiència en edificis tan diversos com hotels, equipaments comercials, hospitals, oficines o centres esportius.

IPAE

Oficina Tècnica de Projectes d’Instal·lacions i Edificació i Consultoria Tècnica