Metodologia BIM

BIM

BIM és una metodologia de treball en la qual s’uneixen el coneixement, la tecnologia, el disseny i el treball col·laboratiu. Els nostres tècnics desenvolupen els projectes multidisciplinaris en metodologia BIM. Integrem la informació en un únic model complet sobre el qual treballen col·laborativament tots els agents que intervenen tant en la fase de projecte com en la fase d’execució de l’obra.
Mitjançant l’aplicació d’aquesta tecnologia avantguardista, IPAE aposta per un futur en el qual podrà emprendre projectes de major dimensió i complexitat mentre assegura una capacitat d’adaptació a les noves necessitats dels projectes tant d’obra civil com d’instal·lacions.

 

Per a més informació pot contactar amb nosaltres.

IPAE

Oficina técnica de Proyectos de instalaciones y edificación y consultoría técnica

Empresa acreditada por:

certificaciones ipae