Akzo Nobel

  • Sector: Químic.
  • Ubicació: Vilafranca del Penedès.
  • Objecte: construcció de nova nau industrial i ampliació d’oficines.
  • Servei prestat: redacció de projectes, direcció d’obres i coordinació de seguretat i salut en fase d’execució.
  • Especialitat: obra civil i instal·lacions.
  • Superfície d’intervenció: 2.000 m2.
  • Realització: anys 2017 i 2018.

IPAE

Oficina Tècnica de Projectes d’Instal·lacions i Edificació i Consultoria Tècnica

Empresa acreditada per:

certificacions ipae