Can Estella

  • Sector: Immobiliari.
  • Ubicació: Sant Esteve Sesrovires.
  • Objecte: instal·lació de planta fotovoltaica connectada a xarxa sobre la coberta d’una nau industrial.
  • Servei prestat: redacció de projectes, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut en fase d’execució.
  • Especialitat: instal·lacions i obra civil.
  • Realització: any 2009.
  • Potència de la planta: 767 kWp
  • Generació anual: 877.000 kWh
  • Estalvi d’emissions de CO2 : 351.146 kg

IPAE

Oficina técnica de Proyectos de instalaciones y edificación y consultoría técnica

Empresa acreditada per:

certificacions ipae