• Sector: Immobiliari.

  • Ubicació: Sant Esteve Sesrovires.

  • Objecte: instal·lació de planta fotovoltaica connectada a xarxa sobre la coberta d’una nau industrial.

  • Servei prestat: redacció de projectes, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut en fase d’execució.

  • Especialitat: instal·lacions i obra civil.

  • Realització: any 2009.

  • Potència de la planta: 767 kWp

  • Generació anual: 877.000 kWh

  • Estalvi d’emissions de CO2 : 351.146 kg

IPAE
Oficina tècnica de Projectes d’instal·lacions, edificació i consultoria tècnica

Empresa acreditada per:

logo euro cert
logo Col·legi Enginyers Industrials
logo cmvp
logo cem
logo knx