• Sector: Obra Pública.

  • Ubicació: Sant Cugat del Vallès.

  • Objecte: noves instal·lacions i ubicació de subministraments elèctrics d’emergència. Rehabilitació de cobertes.

  • Servei prestat: redacció de projectes i direcció d’obra.

  • Especialitat: obra civil i instal·lacions.

  • Realització: anys 2013-2018.

IPAE
Oficina tècnica de Projectes d’instal·lacions, edificació i consultoria tècnica

Empresa acreditada per:

logo euro cert
logo Col·legi Enginyers Industrials
logo cmvp
logo cem
logo knx