Corporació RTVE

  • Sector: Obra Pública.
  • Ubicació: Sant Cugat del Vallès.
  • Objecte: noves instal·lacions i ubicació de subministraments elèctrics d’emergència. Rehabilitació de cobertes.
  • Servei prestat: redacció de projectes i direcció d’obra.
  • Especialitat: obra civil i instal·lacions.
  • Realització: anys 2013-2018.

IPAE

Oficina Tècnica de Projectes d’Instal·lacions i Edificació i Consultoria Tècnica

Empresa acreditada per:

certificacions ipae