Europastry

  • Sector: Alimentari.
  • Ubicació: Rubí, Vallmoll, Sarral, Azuqueca de Henares, Barberà del Vallès, Sant Joan Despí, Palma de Mallorca y Paterna.
  • Objecte: construcció i ampliació de plantes industrials i càmeres frigorífiques.
  • Servei prestat: redacció de projectes, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut en fase d’execució.
  • Especialitat: instal·lacions.
  • Realització: anys 2000 a 2018.

IPAE

Oficina Tècnica de Projectes d’Instal·lacions i Edificació i Consultoria Tècnica

Empresa acreditada per:

certificacions ipae