Go Fruselva

  • Sector Alimentari.
  • Ubicació: La Selva del Camp.
  • Objecte: Ampliació de la planta industrial.
  • Servei prestat: redacció de projectes, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut.
  • Especialitat: obra civil i instal·lacions.
  • Superfície d’intervenció: 5.029 m2
  • Realització: anys 2015 i 2016.

IPAE

Oficina Tècnica de Projectes d’Instal·lacions i Edificació i Consultoria Tècnica

Empresa acreditada per:

certificacions ipae