• Sector Alimentari.

  • Ubicació: La Selva del Camp.

  • Objecte: Ampliació de la planta industrial.

  • Servei prestat: redacció de projectes, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut.

  • Especialitat: obra civil i instal·lacions.

  • Superfície d’intervenció: 5.029 m2

  • Realització: anys 2015 i 2016.

IPAE
Oficina tècnica de Projectes d’instal·lacions, edificació i consultoria tècnica

Empresa acreditada per:

logo euro cert
logo Col·legi Enginyers Industrials
logo cmvp
logo cem
logo knx