Grup TGT

  • Sector: Alimentari.
  • Ubicació: Alacant i Viladecans.
  • Objecte: construcció de nova nau industrial i càmeres frigorífiques.
  • Servei prestat: redacció de projectes, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut en fase d’execució.
  • Especialitat: obra civil i instal·lacions.
  • Realització: anys 2003 a 2018.

IPAE

Oficina Tècnica de Projectes d’Instal·lacions i Edificació i Consultoria Tècnica

Empresa acreditada per:

certificacions ipae