• Sector: Alimentari.

  • Ubicació: Alacant i Viladecans.

  • Objecte: construcció de nova nau industrial i càmeres frigorífiques.

  • Servei prestat: redacció de projectes, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut en fase d’execució.

  • Especialitat: obra civil i instal·lacions.

  • Realització: anys 2003 a 2018.

IPAE
Oficina tècnica de Projectes d’instal·lacions, edificació i consultoria tècnica

Empresa acreditada per:

logo euro cert
logo Col·legi Enginyers Industrials
logo cmvp
logo cem
logo knx