• Sector: Obra Pública.

  • Ubicació: Barcelona.

  • Objecte: remodelació del Mercat del Ninot.

  • Servei prestat: redacció de projectes i direcció d’obra.

  • Especialitat: Instal·lacions.

  • Superfície d’intervenció: 15.122 m2.

  • Realització: anys 2014 i 2015.

IPAE
Oficina tècnica de Projectes d’instal·lacions, edificació i consultoria tècnica

Empresa acreditada per:

logo euro cert
logo Col·legi Enginyers Industrials
logo cmvp
logo cem
logo knx