Institut Municipal De Mercats De Barcelona

  • Sector: Obra Pública.
  • Ubicació: Barcelona.
  • Objecte: remodelació del Mercat del Ninot.
  • Servei prestat: redacció de projectes i direcció d’obra.
  • Especialitat: Instal·lacions.
  • Superfície d’intervenció: 15.122 m2.
  • Realització: anys 2014 i 2015.

IPAE

Oficina Tècnica de Projectes d’Instal·lacions i Edificació i Consultoria Tècnica

Empresa acreditada per:

certificacions ipae