• Sector: Distribució.

  • Ubicació: Vilamalla.

  • Objecte: construcció de nova nau industrial.

  • Servei prestat: redacció de projectes, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut en fase d’execució.

  • Especialitat: obra civil i instal·lacions.

  • Superfície d’intervenció: 7.620 m2.

  • Realització: any 2014.

IPAE
Oficina tècnica de Projectes d’instal·lacions, edificació i consultoria tècnica

Empresa acreditada per:

logo euro cert
logo Col·legi Enginyers Industrials
logo cmvp
logo cem
logo knx