Perelada Comercial

  • Sector: Distribució.
  • Ubicació: Vilamalla.
  • Objecte: construcció de nova nau industrial.
  • Servei prestat: redacció de projectes, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut en fase d’execució.
  • Especialitat: obra civil i instal·lacions.
  • Superfície d’intervenció: 7.620 m2.
  • Realització: any 2014.

IPAE

Oficina Tècnica de Projectes d’Instal·lacions i Edificació i Consultoria Tècnica

Empresa acreditada per:

certificacions ipae