• Sector: HORECA

  • Objecte: rehabilitació i canvi d’ús d’edifici per a l’activitat de restauració.

  • Servei prestat: redacció de projectes i direcció d’obra.

  • Especialitat: obra civil i instal·lacions.

  • Realització: 2020 i 2021

IPAE
Oficina tècnica de Projectes d’instal·lacions, edificació i consultoria tècnica

Empresa acreditada per:

logo euro cert
logo Col·legi Enginyers Industrials
logo cmvp
logo cem
logo knx