Restaurant Can Pasqual

  • Sector: HORECA
  • Objecte: rehabilitació i canvi d’ús d’edifici per a l’activitat de restauració.
  • Servei prestat: redacció de projectes i direcció d’obra.
  • Especialitat: obra civil i instal·lacions.
  • Realització: 2020 i 2021.

IPAE

Oficina técnica de Proyectos de instalaciones y edificación y consultoría técnica

Empresa acreditada por:

certificaciones ipae